Les 3

LES 3  : TAAL : begrijpend lezen

Stap 1: leg eerst jouw materialen klaar!
– Taalboek (groen), pagina 40

Stap 2: we gaan aan de slag!

WAT GAAN WE LEREN?
Jullie maakten gisteren kennis met de term ‘alinea’ of anders gezegd ‘stukje van de tekst’ of ’tekstdeel’. Jullie weten dat een tekst vaak uit stukjes bestaat. Bij het lezen maak je daar handig gebruik van om snel te vinden wat je zoekt. We gaan dit zo meteen gaan oefenen, maar eerst gaan we ons geheugen nog eens opfrissen door het onderstaande filmpje nog eens te bekijken. Wat is een ‘alinea’ nu ook alweer.

BEKIJK HET FILMPJE DOOR OP HET PIJLTJE TE KLIKKEN: 

WE GAAN AAN DE SLAG IN ONS TAALBOEK
Jullie mogen de twee teksten op pagina 40 bekijken. Deze teksten komen uit een boek over gezelschapsspellen. Bij de tekst ‘schaken’ kan je zeer duidelijk de verschillende alinea’s zien.
Lees beide teksten zeer goed want straks zal je vraagjes rond de twee teksten moeten beantwoorden! Wanneer je zeer goed weet waarover de verschillende alinea’s gaan, zal je veel makkelijker jouw antwoord terugvinden.

WE LOSSEN VRAAGJES ROND DE TEKSTEN OP
Als je zo meteen op de prent van ZIEZO TAAL klikt kan je de vraagjes rond de tekst oplossen. Als je een antwoord niet weet, zoek het dan zeker op in de tekst.

WAT ALS JE HET ECHT NIET BEGRIJPT?
Heb je problemen, ga dan naar de chat en contacteer juf Kim.

Stap 3 : ben je al klaar?
Lees eventjes in een boek.