Les 2

LES 2  : SPELLING – Afname dictee weetwoorden met ‘ei’ of ‘ij’

Stap 1: leg eerst jouw materialen klaar!
– Enkel de computer of de tablet heb je nodig voor deze opdracht.

Stap 2: we gaan aan de slag!

WAT GAAN WE LEREN? – We herhalen:
Deze week hebben we gewerkt rond de ij en ei-woorden. Straks gaan we een dictee maken rond deze woorden, maar eerst mogen jullie deze nog eens herhalen via http://www.kweetet.be
Maak daar de volgende taken:
– 22 april Kameleon – Spelling 3 Thema 2 les 4
– 22 april Kameleon – Spelling 3 Thema 2 les 6

WE MAKEN EEN DICTEE
Zo meteen mag je op de prent van ZIEZO SPELLING klikken. Je gaat naar een online formulier. Je vult je gegevens in.
Op het dictee zal je tien woorden moeten schrijven. Boven elk woord dat moet geschreven worden staat een zwart filmpje. Bij elk filmpje staat er woord 1, woord 2,… Je beluistert het filmpje. Je zal horen dat juf een woord dicteert. Dat woord mag je onder het filmpje schrijven. Als je het woord niet goed gehoord hebt, kan je het filmpje steeds opnieuw beluisteren. Let goed op: jouw woord mag NIET starten met een hoofdletter. Anders wordt het fout gerekend! Let daar zeer goed op!
Op het einde van het dictee zal je jouw resultaat te zien krijgen!

KLIK OP DE PRENT OM HET DICTEE TE STARTEN

WAT ALS JE HET ECHT NIET BEGRIJPT?
Heb je problemen, ga dan naar de chat en contacteer juf Kim.

Stap 3 : ben je al klaar?
Maak een spellingstaak op taalblobs of lees een boek.