Les 1

LES 1  : WISKUNDE : Meetkunde – vormleer: punten, lijnen, vlakken en hoeken 

Stap 1: leg eerst jouw materialen klaar!
– Werkschrift rekenen Target 6 (donkergroen), pagina 15
– Rakkertje pagina 52 tot en met pagina 60
– Een schrijfpotlood en een gom. We maken dit werkblad NIET met onze pen. Zo kan je foutjes makkelijk weggommen en opnieuw beginnen.
– Een lat en geodriehoek
– De kleuren rood, groen en paars. Je mag zelf kiezen of je stiften of kleurpotloden gebruikt.

Stap 2: we gaan aan de slag!

WAT GAAN WE LEREN?
Straks gaan we werken rond punten, lijnen, vlakken en hoeken. Dit zal een grondige herhaling en verdieping van de leerstof zijn. Het is heel belangrijk dat jullie deze leerstof zeer goed onder de knie krijgen voor volgend schooljaar. Daarom zullen er verschillende filmpjes te zien zijn die jullie allemaal moeten bekijken. Ook al denk je dat je het kan dien je sowieso de filmpjes te bekijken. Dit is zeer belangrijk om de leerstof goed te kunnen herhalen en om alles goed te kunnen onthouden.
Onmiddellijk na het filmpje zal er dan een opdracht in het werkschrift volgen. Ik verwacht dat je voor de opdrachten zeer netjes te werk gaat. Ga nooit gaan tekenen met de vrije hand! Gebruik steeds je lat waar nodig.

WE GAAN AAN DE SLAG IN ONS WERKSCHRIFT
We starten op pagina 15
– Oefening 1 (helemaal) We bekijken eerst het filmpje rond punten, rechten en lijnstukken. Als je het filmpje niet zou zien vernieuw je best nog eens deze pagina. Na het filmpje voer je de tekenopdracht uit. Dit doe je met lat en schrijfpotlood.

– Oefening 2 (helemaal) We bekijken eerst het filmpje rond loodrecht en evenwijdig. Na het filmpje voer je de opdracht uit. Dit doe je met lat en kleurpotloden of stiften.

Filmpje rond ‘loodrecht’.

 

 

 

 

Filmpje rond ‘evenwijdig’.

– Oefening 3 (helemaal) We bekijken eerst het filmpje rond de soorten hoeken. Na het filmpje voer je de opdracht uit.

 

 

 

 

– Oefening 4 (helemaal) Ook deze oefening gaat over de verschillende soorten hoeken. Indien je het hier nog moeilijk mee hebt, bekijk je best nog eens het filmpje hierboven rond de soorten hoeken. Bij deze opdracht gebruik je je lat of geodriehoek en tekenpotlood. Je weet dat een hoek steeds bestaat uit 2 benen. Reeds 1 been is voor jullie getekend. Jullie moeten enkel nog het 2de been er gaan bijtekenen en er voor zorgen dat je de gevraagde hoek bekomt.

WAT ALS JE HET ECHT NIET BEGRIJPT?
Heb je problemen, ga dan naar de chat en contacteer juf Kim.

Stap 3 : ben je al klaar?
Dan maak je een leuke taak in jullie rekenschrift op pagina 7 en 8. Het is een herhalingslesje ruimtelijke oriëntatie dat jullie al vaak gedaan hebben dit schooljaar.