Les 2

LES 2  : SPELLING – leestekens correct gebruiken

Stap 1: leg eerst jouw materialen klaar!
– Werkschrift spelling (donkerblauw) pagina 44-45
– Jouw pen en uitgomstift. Zeker geen balpen gebruiken want dat kan je niet uitgommen!
– Spellingskaarten: Werkwoorden 1 (stappenplan)

 

 

 

 

Stap 2: we gaan aan de slag!

WAAR GAAN WE ROND WERKEN?
 Jullie hebben de afgelopen maanden al geleerd hoe je de volgende leestekens moeten gebruiken:
–  het punt bij een mededelende zin, dus bij een gewone zin. Bijv. Ik heb vandaag al veel gewerkt.
–  het uitroepteken bij een uitroep, bevel of waarschuwing. Bijv. Ga nu onmiddellijk zitten!
–  het vraagteken bij een vragende zin. Bijv. Ben je al lang wakker? 
–  de dubbele punt voor een opsomming. Bijv. Ik hou van de kleuren: rood, groen en geel.
–  de komma tussen delen van een opsomming. Bijv. peren, bananen, druiven, aardbeien,…

BEKIJK HET FILMPJE DAT NOG EEN EXTRA UITLEG GEEFT OVER DE LEESTEKENS:

WE GAAN AAN DE SLAG IN ONS WERKSCHRIFT!

We starten op pagina 44:
– Oefening 1 (helemaal maken) Op het einde van de zinnen zijn ze het leesteken vergeten. Jij vult aan.
– Oefening 2 (hier kleuren we het bolletje R van regelwoord)

– Oefening 3 (helemaal maken) Bij deze oefening gebruik je 3 kleuren. Deze opdracht loopt verder op pagina 45.
ROOD voor de mededelende zinnen, dus de gewone zinnen die zullen eindigen op een punt. (.)
BLAUW voor de vragende zinnen die zullen eindigen op een vraagteken, dus de vragende zinnen. (?)
GROEN voor de uitroepende zinnen, dus de zinnen die zullen eindigen op een uitroepteken (!).Pagina 45:
– Oefening 4: (helemaal maken)
– Oefening 5: (helemaal maken)
– Oefening 6: (helemaal maken)

WAT ALS JE HET ECHT NIET BEGRIJPT?
Heb je problemen, ga dan naar de chat en contacteer juf Kim.

Stap 3 : ben je al klaar?
Maak een taak op taalblobs.