Les 1

LES 1  : WISKUNDE : Toepassingen met optellen en aftrekken tot 1000

Stap 1: leg eerst jouw materialen klaar!
– Werkschrift rekenen Target 7 (lichtgroen), pagina 3-4                                                    –
– Kladblaadjes (om makkelijker te kunnen uitschrijven)
– Een schrijfpotlood, een gom én een fluostift. We maken dit werkblad NIET met onze pen. Zo kan je foutjes makkelijk weggommen en opnieuw beginnen.

Stap 2: we gaan aan de slag!

WAT GAAN WE DOEN VANDAAG?
Vandaag gaan we werken rond optellen en aftrekken tot 1000, maar we gaan dit doen aan de hand van verschillende vraagstukjes.

Het zal dus zeer belangrijk zijn dat jullie alle vraagstukjes zeer goed lezen. Soms zelfs alles twee keer lezen kan zeker geen kwaad!

Aangezien jullie intussen hebben geleerd om op te tellen tot 1000 en af te trekken, gaan we onmiddellijk aan de slag in ons werkschrift.

Lees zeer goed de uitleg van de juf!

WE GAAN AAN DE SLAG IN ONS WERKSCHRIFT
We starten op pagina 3:
Oefening 1A (helemaal) Hier heb je jouw fluostift nodig. Lees het vraagstuk en markeer de belangrijkste gegevens, alsook de vraag. Bij de G van gegevens mag je schrijven ‘zie fluo’. Bij B van bewerking schrijf je jouw bewerkingen op. Het uitschrijven ervan mag op een kladblad gebeuren. Bij A van antwoord schrijf je netjes jouw antwoord. Vergeet hoofdletter en leesteken niet. TIP: je zal met vier getallen een bewerking moeten maken. Zoek eerst de twee getallen waarmee het makkelijkst een bewerking kan maken. Kijk hiervoor naar de eenheden. Als je dit hebt uitgerekend, dan pas komt jouw derde getal erbij. Heb je dit uitgerekend, dan pas komt jouw vierde getal erbij. Maak dus geen bewerkingen met alle getallen tegelijkertijd!

Oefening 1B (helemaal) Hier heb je jouw fluostift nodig. Lees het vraagstuk en markeer de belangrijkste gegevens, alsook de vraag. Bij de G van gegevens mag je schrijven ‘zie fluo’. Bij T mag je overschakelen naar het filmpje van de juf. Ik zal jullie op weg zetten!

ZIE FILMPJE:

 

 

 

 

 

 

Bij B van bewerking schrijf je jouw bewerking op, maar het uitrekenen van de bewerking mag je in het roostertje doen. Je zal dus moeten cijferen hier.
Bij A van antwoord schrijf je netjes jouw antwoord. Vergeet hoofdletter en leesteken niet.

Oefening 1C (helemaal) Hier heb je jouw fluostift nodig. Lees het vraagstuk en markeer de belangrijkste gegevens, alsook de vraag. Bij de G van gegevens mag je schrijven ‘zie fluo’. Bij B van bewerking schrijf je jouw bewerkingen op. Het uitschrijven ervan mag op een kladblad gebeuren. Bij A van antwoord schrijf je netjes jouw antwoord. Vergeet hoofdletter en leesteken niet!

We gaan verder op pagina 4:
Oefening 2 (helemaal) Hiervoor zet ik jullie op weg met een filmpje!
ZIE FILMPJE

 

 

 

 

 

 

Oefening 3 (helemaal) Hier heb je jouw fluostift nodig. Lees het vraagstuk en markeer de belangrijkste gegevens, alsook de vraag. Bij B van bewerking schrijf je jouw bewerkingen op. Het uitschrijven ervan mag op een kladblad gebeuren. Bij A van antwoord schrijf je netjes jouw antwoord. Vergeet hoofdletter en leesteken niet!

WAT ALS JE HET ECHT NIET BEGRIJPT?
Heb je problemen, ga dan naar de chat en contacteer juf Kim.

Stap 3 : ben je al klaar?
Maak een rekentaak op kweetet.