Les 2

LES 2  : SPELLING – Je leert woorden met meer klankgroepen juist schrijven + woorden met oo voor ch juist schrijven

 Stap 1: leg eerst jouw materialen klaar!
– Werkschrift spelling (donkerblauw) pagina 52-53
– Jouw pen en uitgomstift. Zeker geen balpen gebruiken want dat kan je niet uitgommen!
– Spellingskaarten: Stappenplan klankgroepen

Stap 2: we gaan aan de slag!

WAAR GAAN WE ROND WERKEN?
Voor deze les herhalen we het correct schrijven van woorden met klankgroepen eindigend op:
– een lange klank (We HOREN dan ‘aa, ee, oo, uu’)
– een korte klank (We horen dan ‘a, e, i, o, u’)
– een tweetekenklinker (ui, ei, ij, oe, eu, au, ou en ie)
– een medeklinker (Alle andere letters van het alfabet.).
– Ook woorden met klankgroepen eindigend op een doffe e komen aan bod.

WE HERHALEN
Dat wil zeggen dat we voor deze les stevig zullen werken rond de spellingsregels ‘verenkelen en verdubbelen‘. Zo meteen kan je een filmpje bekijken waarin deze regels nog eens uitgebreid worden uitgelegd!

WAT IS NIEUW BIJ DEZE LEERSTOF?
Jullie hebben steeds geleerd dat wanneer je op het einde van een klankgroep een lange klank hoort, je steeds moet verenkelen (Dus is de klank lang, zet er eentje op de gang.). Vandaag leren jullie hier een uitzondering, namelijk OO voor CH. Bij OO voor CH zullen we dus NIET gaan verenkelen. Deze uitzondering dienen jullie uit het hoofd te kennen. Dit zijn de woorden:
goochelaar = iemand die toverkunstjes doet.
goochelen = het doen van toverkunstjes.
loochenen = zeggen dat het niet zo is. Bijvoorbeeld: Hij loochende dat de dief zijn broer was = zeggen dat het niet waar is dat de dief zijn broer is.

Korte herhaling: je moet dus onthouden dat je bij ‘oo voor ch’ niet mag gaan verenkelen. Je dient dus de lange klank volledig te schrijven!

BEKIJK HET FILMPJE DOOR OP DE AFBEELDING TE KLIKKEN: VERENKELEN EN VERDUBBELEN
WE GAAN AAN DE SLAG IN ONS WERKSCHRIFT!
We starten op pagina 52.
– Oefening 1 (helemaal maken) Jullie zien verschillende woorden rond het toverkasteel. Slechts 8 woorden die passen bij het toverkasteel mag je gaan overschrijven.
TIP: Een nar is een grappenmaker die woont in een kasteel.- Oefening 2 (hier kleuren we het bolletje R van regelwoord)
– Oefening 3 (helemaal maken)
Tweetekenklinkers zin: au, ei, eu, oe, ie, ou, ij. Deze moet je kleuren in het woord. Dus niet het volledige woord kleuren. (Zie voorbeeld)
Vergeet niet van de ‘oo’ te onderstrepen wanneer je die ziet staan voor ‘ch’.

We gaan verder op pagina 53.
– Oefening 4: (helemaal maken)

– Oefening 5: (helemaal maken)

– Oefening 6: (helemaal maken) Lees het kruis af van links naar rechts en van boven naar onder.

– Oefening 7: (helemaal maken)

WAT ALS JE HET ECHT NIET BEGRIJPT?
Heb je problemen, ga dan naar de chat en contacteer juf Kim.

Stap 3 : ben je al klaar?
Maak een spellingstaak op taalblobs.