Les 2

LES 2  : SPELLING – Afname dictee regelwoorden ‘verenkelen en verdubbelen’ en woorden met ‘oo voor ch’

Stap 1: leg eerst jouw materialen klaar!
– Enkel de computer of de tablet heb je nodig voor deze opdracht.

Stap 2: we gaan aan de slag!

WAT GAAN WE LEREN? – We herhalen:
Gisteren hebben we gewerkt rond de spellingsregels ‘verenkelen en verdubbelen’. Bekijk zeker ook nog eens het filmpje rond deze regel als je dit nog moeilijk vindt.
Onthou ook zeer goed dat we geleerd hebben om nooit te gaan verenkelen bij woorden met ‘oo’ voor ‘ch’!
Om dit nog eens extra in te oefenen gaan we straks een dictee maken rond deze woorden, maar eerst nog een extra inoefening via http://www.kweetet.be

Maak daar de volgende taak:

WE MAKEN EEN DICTEE
Zo meteen mag je op de prent van ZIEZO SPELLING klikken. Je gaat naar het online formulier. Je vult je gegevens in.
Op het dictee zal je vijftien woorden moeten schrijven. Boven elk woord dat moet geschreven worden staat een zwart filmpje. Bij elk filmpje staat er woord 1, woord 2,… Je beluistert het filmpje. Je zal horen dat juf een woord dicteert. Dat woord mag je onder het filmpje schrijven. Als je het woord niet goed gehoord hebt, kan je het filmpje steeds opnieuw beluisteren. Let goed op: jouw woord mag NIET starten met een hoofdletter. Anders wordt het fout gerekend! Let daar zeer goed op!
Op het einde van het dictee zal je jouw resultaat te zien krijgen!

KLIK OP DE PRENT OM HET DICTEE TE STARTEN

WAT ALS JE HET ECHT NIET BEGRIJPT?
Heb je problemen, ga dan naar de chat en contacteer juf Kim.

Stap 3 : ben je al klaar?
Maak een spellingstaak op taalblobs of lees een boek.