Les 2

LES 2  : SPELLING – Afname dictee

Stap 1: leg eerst jouw materialen klaar!
– Enkel de computer of de tablet heb je nodig voor deze opdracht.

Stap 2: we gaan aan de slag!

WAT GAAN WE LEREN? – We herhalen:
Deze week hebben we een heleboel spellingsregels, weet- en hoorwoorden herhaald en ingeoefend. Straks gaan jullie een dictee maken waarin deze verschillende woorden aan bod zullen komen. Jullie zullen in het totaal twintig woorden moet schrijven.

WE MAKEN EEN DICTEE
Zo meteen mag je op de prent van ZIEZO SPELLING klikken.
Je gaat naar het online formulier. Je vult je gegevens in.
Op het dictee zal je twintig woorden moeten schrijven. Boven elk woord dat moet geschreven worden staat een zwart filmpje. Bij elk filmpje staat er woord 1, woord 2,… Je beluistert het filmpje. Je zal horen dat juf een woord dicteert. Dat woord mag je onder het filmpje schrijven. Als je het woord niet goed gehoord hebt, kan je het filmpje steeds opnieuw beluisteren. 
Op het einde van het dictee zal je jouw resultaat te zien krijgen!

KLIK OP DE PRENT OM HET DICTEE TE STARTEN

WAT ALS JE HET ECHT NIET BEGRIJPT?
Heb je problemen, ga dan naar de chat en contacteer juf Kim.

Stap 3 : ben je al klaar?
Maak de volgende moettaken op kweetet:
*Kameleon – spelling 3 Thema 2 les 8
*Kameleon – spelling 3 Thema 4 les 1